Úvod do distribuovaných algoritmov

2-INF-132

Cieľom kurzu je na príkladoch predstaviť vybrané základné výsledky z oblasti trórie distribuovaných komunikačných algoritmov. Kurz má priblížiť spôsob kladenia otázok a typické výsledky z vybratých podoblastí. Základom sú tri klasické okruhy, podľa okolností doplnené o ďalšie, aktuálne, výsledky.

 • Voľba šéfa
  • Sieťový model, formalizmus distribuovaných výpočtov
  • Prehľadávanie grafov
  • Voľba šéfa na úplných grafoch
  • Voľba šéfa na kruhoch
  • Voľba šéfa na ľubovoľných grafoch: GHS, KKM
  • Vplyv synchrónnosti na komunikačnú zložitosť
  • Vplyv čiastočnej znalosti o sieti ''sense of direction''
 • Problém dohody
  • Chyby liniek
  • Stop chyby
  • Byzantínske chyby
  • EIG a polynomiálne riešenie
 • Routovanie
  • Netchange algoritmus
  • Permutačné routovanie na mriežke
  • Analýza routovania s náhodným cieľom
  • Počet routovacích rozhodnutí
  • Kompaktné routovanie

Materiál

Gerard Tel: Introduction to Distributed Algorithms
Väčšina preberanej látky sa dá nájsť tu.

Frank Thomson Leighton: Introduction to parallel algorithms and architectures: arrays, trees, hypercubes
Časť o routovaní paketov je odtiaľto.

Nancy A. Lynch: Distributed Algorithms
Voľba šéfa na kruhoch a časti o probléme dohody sú odtiaľto.

Okrem kníh sú k dispozícii príklady a slidy (sú myslené ako sprievod k prednášaniu a nie sú samostatne zrozumiteľné).